Ποιοί είμαστε

Η PMC Promise είναι μία εταιρεία πολιτικής στρατηγικής, συμβουλευτικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους με βάση τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές στον χώρο του πολιτικού marketing. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα και γραφεία της στην Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται:

στην οργάνωση και υλοποίηση πολιτικών εκστρατειών και εκλογικών αναμετρήσεων, στρατηγικής επικοινωνίας, συμβουλευτικής πολιτικού και digital μάρκετινγκ και δημιουργικών υπηρεσιών.

στην πολιτική στρατηγική και συμβουλευτική, την επικοινωνία, τις ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις, την συγκρότηση πολιτικού μηνύματος, την διαχείριση εκστρατειών, την στρατηγική παραδοσιακού αλλά και digital marketing. Οι σύμβουλοι και συνεργάτες της PMC Promise συνεργάζονται με υποψηφίους ευρωπαϊκών, εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών και εκλεγμένους πολιτικούς ανά την Ελλάδα.

Οι σύμβουλοι και συνεργάτες της PMC Promise, με εμπειρία αλλά και ρηξικέλευθη τεχνογνωσία συνεργάζονται με υποψηφίους ευρωπαϊκών, εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών και εκλεγμένους πολιτικούς ανά την Ελλάδα αλλά και νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, η Digital Promise, το τμήμα νέων τεχνολογιών της PMC Promise εξασφαλίζει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του διαδικτυακού μάρκετινγκ όπως: Δημιουργία πολιτικού site και application, email marketing, μαζικά sms, pay per click management, βελτιστοποίηση social media, graphic design, διαχείριση φήμης και monitoring.

H προσέγγιση της PMC Promise εδράζεται στην καλύτερη διαχείριση των οργανωτικών και οικονομικών πόρων κάθε εκστρατείας με στόχο την βέλτιστη απόδοση.

Η μέθοδος

Οι σύγχρονες μορφές και απαιτήσεις των εκλογικών αναμετρήσεων αλλά και το ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον δημιουργούν την ανάγκη χρήσης νέων μεθόδων στρατηγικής και πολιτικής επικοινωνίας. Η ομάδα της PMC Promise με επαγγελματική εμπειρία και ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε εξειδικευμένα πεδία αναλαμβάνει -με ανανεωτική ματιά- να σε οδηγήσει στην κορυφή. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της PMC Promise αναλαμβάνουν τη δημιουργία του πολιτικού προϊόντος και την καθοδήγηση μέσα από την απαιτητική διαδικασία των εθνικών, ευρωπαϊκών ή αυτοδιοικητικών εκλογών. Tελικός στόχος: Να είσαι πολύ μπροστά απ΄ όλους!